Sabah evden çıkmadan önce kim bu duayı yedi kere okur ve ilkinde öne, İkincisinde sağa, üçüncüsünde sola, dördüncüsünde arkaya, beşincisinde yere, altmcısmda yukarıya üfler ve yedinci okuyuştan sonra nefesini içine çekerse Allah'ın izniyle o gün kaza ve bela o kimseye bulaşmaz.
kaza ve belalardan korunmak için Türkçe duasnın okunuşu;
"Rahman Rahîm Allah'ın adıyla. Allah ki O'ndan başka ilah yoktur. Daima diri ve yaratıklannı, yarattığı şekilleriyle koruyan ve yönetendir. O, ne uyur ne uyuklar. Gökte ve yerde ne varsa hep O'nundur. O'nun izni olmadan O'nun katında kim kime yardım ve şefaat edebilir? O, onların önlerinde ve arkalanndakini bilir. Hiç kimse O'nun izni olmadan, onun bilgisinden bir şey alamaz, kavrayamaz. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. O yerleri, gökleri ve arasındaki her şeyi idare eden hükümdardır. Onları koruyup gözetmek, O'na ağır gelmez. O yücedir, büyüktür"