Yeni bir araba alan her insan, elini arabasının üzerine koyar ve şöyle dua eder:
"Allah'ım, her nimet Şendendir. Bu da Senin nimetindir. Senden bunun haynnı ve yapılış gayesindeki hayn dilerim. Onun şerrinden ve onun yapılış gayesindeki şerden Sana sığınırım. Onu benim için hayırlı, uğurlu ve kademli eyle. Kaza ve bela verme Allah'ım."