Peygamber (S.A.V.), Hz. Ali'ye (R A.) şöyle buyurdu :
borç ödemesi duası olarak
- Sana birkaç kelime öğreteyim mi? Onları okuyacak olursan üzerinde büyük dağ gibi borç bulunsa Allah onu senden yana öder (ödeme imkânını lütfeder).
«Allah’ım! Beni helâl kıldığın nesnelerle haramdan kurtarıp doygun kıl ve fazl u kereminle beni kendinle başkasından
kurtarıp doygun eyle!.»

Yapılan sahih rivâyete göre, Resûlüllah (S.A.V.) Efendimiz buyurdular ki: «Kim cuma günü, Allah’ım! Beni helâl kıldığın şeylerle doygun kıl, haramdan sakındır. Kendi fazl u kereminle beni senden başkasından da doygun kıl (ancak seninle doygun olmuş olayım).»
Bunu yetmiş defa okursa, iki cuma geçmeden, Cenâb-ı Hak onu gani kılar.