Çaresi Olmayan Hastalıktan Kurtulma Duası Türkçe okunuşu
Ey kendi mülkünde sultan!
Ey şiddeti nihayetsiz!
Ey saltanatı sonsuz!
Ey kullanna merhameti bitimsiz!
Ey her şeyi bilgisiyle kuşatan!
Ey cefakeşe karşı yumuşak!
Ey kendisine yönelenlere karşı cömert davranan!
Ey takdirinde hikmete uyan!
Ey hiçbir varlığa haksızlık yapmayan!
Ey hikmetini merhametiyle saklayan
Ey dilediğine dilediği kadar veren!
Seni tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Senden medet diliyorum. Beni hapisten (veya hastalıktan) kurtar.