Namazlardan Sonra Okunan Türkçe Dualar; Âlemlerin Rabbine hamd olsun. Peygamberimiz Hz. Mu- hammed'e, âl-i beytine ve bütün sahabelerine salat ve selam olsun.Ya Rabbi! Namazımızı kabul eyle. Namaz içinde yaptığımız kıyamı, okuyuşları, rükuları, secdeleri, oturuşları kabul eyle. Dualarımızı, teşbihlerimizi de kabul eyle. Allah'ım kıyamet günü ibadetlerimizdeki ve tesbi- hatımızdaki eksiklikleri yüzümüze vurma. Bizi yaptıklarımızdan dolayı mahcup etme. Sen bizim Mevlamızsm, bizim Rab- bimizsin. Sen âlemlerin Rabbi- sin. Allah'ım ayıplarımızın üstünü ört, günahlarımızı bağışla. Yüreklerimizdeki sıkıntıları gider, göğsümüzü genişlet. Kal- blerimizi nurlandır. İmanımızı koru. Bizi günahlarımızdan temizle. Bizi iyilerle birlikte öldür, iyilerle birlikte dirilt.Allah'ım bizi koru, dinimizi koru, ölürken imanımızı koru.

Bize, Senden korkmayan acımasızları musallat etme, ey merhametlilerin en merhametlisi! Yâ Rabbi! Dünyada ve ahir ette bize iyilik ver. Bizi Cehennem azabından koru.Allah'ım! Beni, annemi, babamı, üzerimde hakkı olanları, beni hayırla ananları diri veya ölü Sen bağışla, günahlarını affet. Ey rahmeti bol Allahım.
Peygamberin Hz. Muham-med'e ve bütün peygamberlerine salât ve selam olsun.Alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun.