Duaların kabul edileceği zamanlardan biri de ezanın okunmaya başlandığı zamandır.ezan okunurken okunacak duayı yazaıyoruz. O an yapılan dualar secdede yapılan dualardan sonra en makbul dualardır. İsteyen istediği haceti için istediği şekilde dua edebilir; ama her ezan vaktinde değişik dualar da vardır. Özelikle akşam ezanı sırasında şöyle dua etmek tavsiye edilmiştir:
Önce ezana iştirak edilir. Müezzin "Hayye ale's-selâh" ve "Ha- yye ale’l-felâh" derken "Hiçbir güç ve kudret yoktur ki kaynağı yüce ve azametli Rabbimden olmasın." der ve şu duayı yapar:
"Allahım. Şu. an. gecenin, gelişi, gündüzün gidişi ve davetçilerın (müezzinlerin) sesleri, namaz vaktinin girişidir. Bunlar hürmetine beni bağışla.
Ezan bittikten sonra da şu dua okunur:
"Tanıklık ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Hz. Muham- med, Onun kulu ve elçisidir. Ey bu güzel ve olgun davetin ve kılınacak namazın Rabbi Allahım! Peygamberimiz Muhammed'e (sav) Hakk'a yaklaşma, üstünlük, yüksek makamlar, Cennet'e ve ötesine ulaşmayı lütfet. Onu kendisine vaad ettiğin övülmüş makama ulaştır."