Türkçe nikah duası açıklamasıdır;Mukaddes kitabında "Bekarlarınızı evlendirin..." (Nur, 32) buyuran Allah'a hamd olsun. Çaresiz ve kimsesiz bekarların evlendirilmesini emreden Peygamberimiz Hz. Muhammed'e salat ve selam olsun. İlim ve aklın gereği olarak evlenen sahabelere ve onların yolunda gidenlere selam olsun.
Huzur ve mutluluğun yaratıcısı olan Cenab-ı Hak, bu evliliği mübarek ve mesut kılsın. Her iki taraf için de mutluluk ve bereket vesilesi kılsın. Ömürlerini uzun etsin, vücutlanna sağlık ve afiyet versin. Rızıklarmı bol eylesin. Geçim derdi çektirmesin. Her iki dünyada huzur ve barış içinde yaşamayı nasip etsin. Dünya ve ahiret hayatında istedikleri ne ise, ona kavuşmalannı kolaylaştırsın. Aralannda sevgi ve saygıyı eksik etmesin. Kalblerindeki sevgi, dostluk ve meveddet daim olsun. Kendilerinden doğacak çocuklan Cenab-ı Hak, alim, salih, faydalı ve ilmiyle amel eden kullarından eylesin. Onları çocuklanyla şâd etsin. Zürriyetlerinden gelecek nesilleri kıyamete kadar daim etsin. Bu mecliste bulunup da bu nikah akdine şahid olanlan da böyle güzel bir hadiseye tanıklık etmekten utandırmasın. Amin diyenleri Cehennem ateşinde yakmasın. Burada nikah akdini yaptığımız bu iki insana ve bizlere Cenab-ı Hak dünyada ve ahirette iyilikler versin. Allah duamızı Peygamberinin yüzü suyu hürmetine kabul eylesin. Amin. Hamd âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.