Türkçe okunan yemek yerken okunacak dua:
Sofrada Yemek Duası
Allahım!.. Kulluğunda bulunmak ve çalışmak gücümüzü arttırmak için ihsan ettiğin sayısız rızk ve nimetlerinden bizleri nasibedar eyle.
Ailemizle, misafirlerimizle birlikte ettiğimiz taamımı hayırlı eyle. Bu yemeği hazırlıyanlara, kazananlara, yiyenlere sıhhat ve bereket ihsan eyle.
Rızk ve ve nimetlerini ziyade eyle' Rızk ve nimetlerinden aldığımız kuvvetle dünya ve âhirete yararlı işler başarmayı nasib eyle.. Yârabbi!... Âmin!.