Miraç Gecesinde Okunacak Türkçe Dua:“Ey Habibini dergâhına davet eden, az zamanda birçok makamı gezdiren yüce Allah! Zatına hamdü sena ediyor. Habibine salatü selam gönderiyoruz, kabul eyle ya Rabbı!
Bizi miracın ruhaniyetinden, bu gecenin feyiz ve bereketinden nasipdar eyle ya Rabbi!
Bu gece bize bol bol sevap, rızanı kazanmamıza sebepler ihsan eyle ya Rabbi!
Yedi kat gökleri gezen, Zât’ına selam veren Habibin aşkına bizi affeyle ya Rabbi! Bu gece cümlemiz hakkında mutlu, bütün ümmet-i Muhammed’e kutlu eyle ya Rabbi!

İslam âlemini Sen uyandır, Kur’ân-ı Kerim ile amel etmesini sağla ya Rabbi! Cennet yurdumuza bol bereket, milletçe bize aşk ve muhabbet ihsan eyle ya Rabbi!
Ey işleri hükmeden, kalplere şifa veren! Denizlerin arasını ayırdığın gibi cehennem azabından bizi uzak et. Helak olmaktan, kabir fitnesinden bizi uzak et ya Rabbi!
Ey Alemlerin Rabbi! Kur’ân’ın ve dosdoğru yolun sahibi olan Allah’ım! Kıyamet gününde Senden emniyet isteriz. Cemalini müşahede eden mukarrebler ve ziyade rükû ve secde edenlerle birlikte cennete girmeyi dileriz, Sen yardım et ya Rabbi!
Allah’ım! Bizi hidayet edici ve hidayet olmuşlardan yap. Sapanlar ve saptıranlardan yapma. Dostlarınla barışık, düşmanlarına buğzedici yap. Sevdiklerini sevginle severiz, düşmanlarına düşmanlığın ile düşmanlık ederiz.
Rabbimiz bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.
Allah’ım! Hidayetinle beni doğru yola ilet. Takva ile bizi tertemiz kıl. Dünyada ve ahirette bizi bağışla.
Allah’ım! Bereketlerinden, rahmetinden, lütfundan ve rızkından üzerimize saç.
Allah’ım! Senden devam eden, kesilmeyen akıcı nimetler istiyoruz. Ey kalpleri çeviren Allah’ım! Kalbimizi dinin üzerine sabit kıl Allah’ım! Senden rahmetinin gereklerini ve bağışlamana vesile olacak çabalan her türlü iyiliğe ulaşmayı her türlü günahtan kurtulmayı, cennete kavuşmayı ve cehennemden kurtulmayı istiyoruz.
Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik istiyoruz. Allah’ım! Seni zikir, Sana şükür ve Sana güzelce ibadet konusunda bize yardım et.

Rabbimiz! İbadetlerimizi kabul eyle. Bize sıhhat ve selamet ver. Bizi affet. Sana itaat ve şükür konusunda bize yardım et. Bizi Senden başkasına bırakma. Eksiksiz bir iman ve İslam üzere ve bizden razı olduğun halde hayatımızı tamamlamayı nasip eyle.
Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, bize merhamet et. Bize ikram et. Bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün kusurlarımızı biliyorsun, bunları affet. Çünkü Sen mutlak güç, kerem ve ihsan sahibi olansın.
Allah’ım! Senden bilmediğimiz tüm hayırları istiyoruz. Bildiğimiz bilmediğimiz tüm şerlerden de Sana sığmıyoruz. Allah’ım! Senden cenneti ve cennete götürecek her çeşit söz ve ameli istiyoruz. Cehenneme ve cehenneme götürecek her çeşit söz ve amelden de Sana sığmıyoruz.
Allah’ım! Kederden, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, altından kalkılamayacak borçtan ve bir takım kimselerin baskı ve şiddetinden Sana sığınırım. Allah’ım! Seni sevenlerin müşahedesi aşkına, İsra gecesinde Resullerin efendisiyle baş başa kaldığın 27. gece hürmetine, hüzünlü kalbime rahmet et ve duamı da kabul et, ey sonsuz kerem sahibi olan Allah’ım!
Allah’ım! Duamız budur, icabet Senin fazlındır. Gayretimiz budur, itimadımız Senin üzerinedir.
Allah’ım! Bizi yaşattığın sürece günahları tamamen terk konusunda bize merhametinle yardım et. Yarar sağlamayan boş şeylerle uğraşmama konusunda da rahmetinle bize yardım eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi bize, Seni bizden hoşnut kılacak şeyleri güzel görmeyi nasip et. İnsanlığın selamet ve hidayeti, bütün müminleri af ve mağfireti için el-Fâtiha.