Bu gecenin öyle bir anı vardır ki, o anda yapılan ibadet ve dualar mutlaka makbul olur. Bu önemli anı yakalamak için gecenin bütününü tövbe ve istiğfar ile geçirmek gerekir. Bu da kişinin imanını tazeler. Gecenin bütününü ibadetle geçiremeyenler en azından bir miktar oturup dua etmelidirler. Dua ederken bütün Müslümanlar için özellikle de tanıdığımız dost, arkadaş ve yakınlara isim isim dua etmelidir. Müminin mümine duası reddedilmeyen dualardandır.
Bu ve bütün mübarek gecelerde Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)e ait özellikler anlatılmalı, O’nun varlığının ve yaşadığı hayatın bizim için Rabbimize yakınlaşma vesilesi olduğu hatırlatılmalıdır. Ayrıca “Bir saat tefekkür, 1.000 rekât nafile namazdan faziletlidir” sırrınca imanımızı arttıracak konular okunmalı, tefekkür edilmelidir.

------------------------------
Kadir Gecesinde Okunacak Türkçe Duası:

“Ey kullarını affetmeyi seven, “İsteyin size vereyim” diye ilan eden yüce Allah’ım! Zât’ına hamdü sena ediyor, Habibine salatü selam gönderiyoruz, kabul eyle ya Rabbi!
Her dakikası rahmet ve mağfiret, her saniyesi fazilet ve inayet olan, bu gecede bizi rahmetinle kapla ya Rabbi!
Tamamı bir mucize olan kitabının, yeryüzüne şeref verdiği gecede yalvarıyoruz, reddetme ya Rabbi!
Bin aydan hayırlı olduğu beyan olunan, kitabında kendisine işaret buyrulan, bu mübarek gecede, kitabını vesile edinerek yalvarıyoruz ihsan eyle.

“Kadir gecesi selamet gecesidir” buyuruyor, bu gece ibadet etmemizi emrediyorsun. Bizi bu gece hürmetine selamete eren kullarından eyle ya Rabbi!
Faziletini mübarek kelamınla bildirdiğin bu gece cümlemizi af ve mağfiret eyle ya Rabbi!
Bu gece bol sevapla sabahlamayı, buradan affına nail olarak kalkmayı, Kerem ve lütfundan istiyoruz, ihsan eyle ya Rabbi! Bizi bu gecenin feyziyle güldür, şu andaki ibadet aşkımızı Sen sürdür ya Rabbi!
Allah’ım! Senden öyle bir rahmet isterim ki, onunla kalbime hidayet edesin, işlerimi toplayasm, içimi ıslah edesin, dışımı yükseltesin, amelimi artırasın, bana doğruyu ilham edesin, alıştığım şeyi bana geri veresin ve beni her kötülükten koruyasın.
Allah’ım! Bana öyle bir iman ve öyle kesin bir inanç ver ki, arkasında inançsızlık kalmasın. Öyle bir rahmet ver ki, onunla dünyanın ve ahiretin yüksek derecelerine nail olayım. Allah’ım! Senden kederin iyisini, şehitlerin ikramını, mutluların hayatını ve düşmana karşı yardımını isterim. Senin rahmetine muhtacım. İhtiyacımı Sana arz ederim, Sen yardım eyle.
Ey davaları hükme bağlayan, ey gönüllere şifa veren, denizdekileri kurtardığın gibi beni de cehennem azabından, ölümü istemekten ve kabir azabından koru.
Allah’ım! Görememiş, ona hayalim dahi yetişmemiş ne varsa, kullarından herhangi birine ettiğin hayır vaadi veya verdiğin hayır varsa, işte Senden onu diliyorum. Ey âlemlerin Rabbi, rahmetinin hürmetine onu istiyorum!
Ey sağlam ipin ve doğru işin sahibi Allah’ım! Senden azap görmeden esenlik, ebedilik gününde cennet istiyorum. Arkadaşlarım şehitler, rükû ve secde edenler, sözlerini yerine getirenler olsunlar. Sen merhametlisin. Kullarını seversin, dediğini yaparsın.
Allah’ım! Kabrime nur ver, kalbime nur ver, önüme nur ver, arkama nur ver, sağıma nur ver, soluma nur ver, üstüme nur ver, altıma nur ver, kulağıma nur ver, gözüme nur ver, saçıma nur ver, derime nur ver, etime nur ver, kanıma nur ver, kemiklerime nur ver.
Allah’ım! Dua bizden, kabul sendendir. Çaba bizden, güven Sen’dendir. İnsanlığın selamet ve hidayeti, bütün müminlerin af ve mağfireti için el-Fâtiha.