Ramazan Ayında Okunacak Türkçe Dua:Bütün hamdler, yüce olan ve kahreden Allahü Teala’ya mahsustur. Bütün hamdler, görüp bilen Allahü Teala’ya mahsustur. Bütün hamdler, sahip olup gücü yeten Allahü Teala’ya mahsustur. Bütün hamdler, ölüleri dirilten Allahü Teala’ya mahsustur.
Allah’ım! Resulullah Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellerde ve O’nun aile efradına salât ve selam olsur;. Allah’ım! Bizi rahmetinden kovulmuş bulunan şeytanın şeninden ve her türlü kötülükten koru. Bize rızık olarak verdiğin şeylerde kanaatkar kıl ve bunları bize bereketli eyle.
Ey Allah’ım! Senin için oruç tuttuk. Senin rızkınla orucumuzu açtık. Bizden kabul et. Çünkü Sen ziyade işiten, hakkıyla bilensin.
Allah’ım! Her şeyi kaplayan rahmetinle benim günahlarımı affetmeni isterim.
Rabbimiz! Şüphesiz biz “Rabbinize inanm” diye imana çağıran bir davetçiyi işittik, hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimiz ört, ruhumuzu iyilerle beraber al.”
Rabbimiz! Bize Peygamberlerin vasıtasıyla vaat ettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil rüsva etme. Şüphesiz Sen vaadinden caymazsın.
Rabbimiz! Yalnızca Sana tevekkül ettik ve yalnızca Sana yöneldik. Dönüş de ancak Sana’dır.
Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman etmiş olanlara karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz! Şüphesiz Sen çok şefkatli, çok merhametli olansın.
Allah’ım! Sen mülkün sahibisin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen Rabbimizsin. Biz ise Senin kulunuz. Nefsimize zulmettik, günahımızı itiraf ediyoruz. Bütün günahlarımızı bağışla. Çünkü günahlarımızı ancak Sen bağışlarsın. Bizi en güzel ahlaka eriştir. En güzel ahlaka ancak Sen eriştirirsin. Kötü ahlakı bizden uzaklaştır. Kötü ahlakı bizden ancak Sen uzaklaştırırsın. Emrine icabet ettim. Yardımını istiyoruz. Bütün hayırlar Senin elindedir. Şer Sana ait değildir. Senden geldik, Sana döneceğiz. Yücesin, üstünsün. Beni bağışlamanı istiyorum ve Sana tövbe ediyorum. Allah’ım! “Dua edin, duanızı karşılık vereyim” diye buyurdun. Şüphesiz Sen vaadinden dönmezsin. Bizi İslam’a ulaştırdığın gibi Müslüman olarak bizi ondan ayırmamanı Senden istiyoruz.
Allah’ım! Bizi doğru yola erdirdikten sonra kalplerimizi haktan saptırma, katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz Sen, çok bağışta bulunansın.
Allah’ım! Bizi zalimler topluluğunun baskı ve zulümlerine maruz bırakma. Rahmetinle bizi kâfirler topluluğundan kurtar.
Ey Allah’ım! Senin tarafından, kalplerimizi hidayete ulaştıran, işimizi toparlayan, dağınıklığımızı düzenleyen, bizden gaip olanı ıslah eden, zahirde olan işlerimizi düzelten, amellerimizi temizleyen, istikametimize ulaştıran, bizden ayrılanı bize geri çeviren ve her türlü kötülükten bizi koruyan rahmetini talep ederim.
Allah’ım! Bize kendisinden sonra küfür olmayan iman ve yakin ver. Dünya ve ahirette ikramınla şerefleneceğimiz, rahmetini ver.
Allah’ım! Senden hükümde lütfünü, şehitlerin menzilini, saidlerin yaşantısını ve düşmanlara karşı yardımı istiyoruz.
Allah’ım! Hacetimizi ödemeni Senden istiyoruz. Eğer görüşümüz noksan olursa, amelimiz zayıf olursa, Senin rahmetine ihtiyaç duyarız.
Bu gece inen feyiz ve bereket hürmetine, bu gecedeki lütf-i inayet hürmetine, bizi dinsizlikle terbiye etme ya Rabbi! Rızkımızı gayet çok, yaptığımız duaları makbul eyle ya Rabbi!
Beşeriyetin hidayet ve selameti, bütün müminlerin af ve mağfireti için el’Fâtiha. ”