Ramazan Ayında Okunacak Türkçe Dua 2:“Allah’ım! Göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsa hoşnut olmayacağın şeylerle bizi baş başa bırakma!
Allah’ım! Ciddiyetimi, şakamı, hatamı, kastımı mağfiret buyur. itiraf ediyorum ki, bu kusurların hepsi bende vardır.
Allah ’ım! Doğu ile Batı ’yı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, beni de günah ve hatalarımdan uzaklaştır.
Allah 'ım! Beni hatalardan, beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle.
Allah’ım! Sen’den bildiğim bilmediğim şu anda lütfedilen, ileride lütfedilecek bütün hayırları istiyorum. Allah ’ım! Bildiğim bilmediğim şu anda gelip çatan, ileride başa gelecek olan bütün şerlerden Sana sığınırım.
Allah’ım! Peygamberin Muhammed Mustafa (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)in Sen ’den istediği her hayrı Sen ’den istiyor, yine Muhammed Mustafa (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) in Sana sığındığı her şeyden de Sana sığınırım.
Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan Sana sığınırım. Allah ’ım! Sen ’den işimde sebatı diliyorum, doğru yolda azim istiyorum. Sen ’den nimetine şükretmeyi ve Sana güzelce ibadet etmeyi istiyorum. Ve Sadık bir dil, selim bir kalp istiyorum. Bildiğin şeylerin şerrinden Sana sığınıyorum. Bildiğin şeylerin hayrını Sen’den istiyor ve bildiğin şeylerden Sana istiğfar ediyorum. Şüphesiz Sen, gaybı ziyade bilensin.
Allah ’ım! Sen ’den hayırlı işler yapmayı; kötülükleri terk etmeyi ve fakirleri sevmeyi, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni ve insanların fitnesini murad buyurduğunda, fitnelere duçar olmadan beni vefat ettirmeni dilerim. Sen ’den, Sen ’in sevgini, Sen ’in sevdiklerinin sevgisini ve Sen ’in sevgine beni yaklaştıracak amellerin sevgisini dilerim.
Allah ’ım! Borca batmaktan, düşmanın galebesinden ve insanların başıma gelenlerden dolayı sevinmesinden Sana sığınırım.
Allah ’ım! Benim hatalarımı, cahilliğimi, işlerimde göstermiş olduğum israfı ve Sen ’in benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla Ya Rabbi!
Allah’ım! Nimetinin yok olup gitmesinden, verdiğin afiyetin değişmesinden, azabının ansızın gelip çatmasından ve gazabına sebep olacak şeylerden Sana sığınırım.
Allah ’ım! Benim günahlarımı bağışla, evime genişlik ver ve bana rızık olarak verdiğin nimeti de bereketli kıl!
Allah ’ım! Ben acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlayıp bunamaktan ve kabir azabından Sana sığınırım. Allah ’ım! Sen ’i zikir, Sana şükür ve güzelce ibadet etmemiz için bize yardım et.
Allah ’ım! Sen ’den hidayet, takva, iffet ve göniil zenginliği isterim. Allah’ım! Bütün işlerimizde akıbetimizi güzel yap. Dünyada rezil-rüsva olmaktan ve ahi ret azabından bizi koru Rabbim! Duamızı fazlı kereminle kabul buyur Allah ’ım”