Ramazan Bayramı Türkçe Duası:Ey bizleri yoktan var eden, her şeyi emrimize veren Allah ’ım! Zatına hamdü senalar ediyor, Habibine Salatü selam gönderiyoruz, kabul eyle ya Rabbi!
Emr-i ilahine uyduk, Senin rızan için oruç tuttuk, makbul eyle ya Rabbi!
Ramazan 'da açlık ve susuzluk ile yandık. Gözümüzü, gönlümüzü kötülüklere kapadık, affını umarak, elimizi dergahına açtık bizi boş çevirme Allah ’ım!
Şu mübarek günde bizi hayra, insanlık âlemini sulh ve sükûnete kavuştur ya Rabbi!
Evveli rahmet, ortası mağfiret olan; sonu cehennemden kurtuluş günü şeklinde tarif edilen mübarek Ramazan’ın sonuna geldik. Sevinç ve mutluluk günü olan bayrama erdik. Rahmetini bekliyor, yardımını istiyoruz, ihsan eyle ya Rabbi! Biz emirlerini yerine getirdik affını istemek için divanına geldik mahrum etme ya Rabbi!
İslam ve iman düşmanlarına din ve iman saldıranlarına fırsat verme ya Rabbi!
Bizi iman ile öldür İslam ile güldür, ya Rabbi!
Gelecek bayrama erişmek Sana, güzel güzel ibadet etmek fırsatını bizden esirgeme ya Rabbi!
Beşeriyetin hidayet ve selameti, bütün müminlerin af ve mağfireti için el-Fâtiha.