Bugünlerde zikredilen duaların dışında şöyle de dua edilebilir: “Büyüklüğü karşısında her şeyin alçaldığı Allahü Teâlâ’ya hamd ederim. İzzeti karşısında her şeyin zelil olduğu Allahü Teâlâ’ya hamd ederim. Mülküne, her şeyin boyun eğdiği Allahü Teâlâ’ya hamd ederim. Kudretine, her şeyin teslim olduğu Allahü Teâlâ’ya hamd ederim. Salât ve selâm, rahmetlerini, bereketlerini, Peygamberlerin Efendisi, takva sahiplerinin önderi, Peygamberlerin sonuncusu, kulun ve elçin Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)e, Ailesine, Ashabına ve tabi olanların üzerine olsun Allah’ım! Senden isteyenlerin, Senin üzerindeki hakları hürmetine Senden isterim, çünkü isteyenin hakkı vardır. Kara ve deniz ehlinden hangi erkek veya kadının duasını kabul ettiysen, bizi de onların hayırlı dualarına kat. Onları da bizim yaptığımız duaların iyisine ortak et. Bize de onlara da afiyet ver. Bizden de onlardan da iyi amellerimizi kabul et. Bizim de onların da günahlarımızdan vazgeçmemizi sağla. Çünkü biz, Senin indirdiğine iman ettik, Peygamberin Muhammed Mustafa (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)e ittiba ettik, bizi de şahitlerle beraber defteri sağ tarafından alanlardan yaz. Allah’ım! Bize ilminden ilim öğret ve Seni bilmemize anlayış ver, devamlı yardım edilenlerden olmamızı sağla! Allah’ım! Bizi nimetlerine şükredenlerden, Seni zikredenlerden, Senden korkanlardan, Sana itaat edenlerden, Sana boyun eğenlerden, Sana bağlı olan ve Sana dönenlerden eyle.

Allah’ım! Tövbelerimizi kabul eyle, günahlarımızı rahmet deryasında yıka, konuştuklarımızı düzelt ve doğrula, göğüslerimizden kini yok et Allah’ım!
Kalplerimizden kuruntuları, gizli düşmanlıkları, öfkeyi ve bütün kötülükleri gider Rabbim!
Allah’ım! Ansızın ölmekten, ateşte yanmaktan, doğru yoldan ayrılmaktan, sapıtmaktan, gururdan, kinden, gafletten ve insanı helak eden bütün iş ve kötü düşüncelerden Sana sığınırız. Allah’ım! Korkudan öyle bir hisse ver ki, bizimle günahlarımız arasına girsin. Taatından öyle bir hisse ver ki, bizi kudsi cennetine götürebilsin. Yakinden öyle bir hisse ver ki, dünya ve ahiret musibetlerini karşılayabilelim.
Bizi iyi ve salih kullarınla haşret. Hayatta bıraktığın müddetçe kulaklarımızı, gözlerimizi ve gücümüzü, kuvvetimizi bize faydalı hale getir. Bizi yaşattığın bu minval üzere ruhumuzu al ki, bu hal bizden geriye kalan miras olsun.
Bize zulmedenlerden öcümüzü al, düşmanlarımıza karşı bize yardım et, hatalarımızı bağışla ve günahlarımız af, musibetlerimizi kaldır, hastalarımıza şifa ver.
Kalplerimizi nurlandır, ihtiyaçlarımızı yerine getir, ana ve babamıza merhamet eyle, dünyayı bizim için en mühim bir maksat ve gaye kılma, bütün bilgimizi ona hasrettirme, dinimiz hususunda bizi musibetlere dûçar etme, günahlarımızdan ötürü bize acımayanları bize musallat etme. Sen bütün acıyanlardan daha fazla acıyansın.

Allah’ım! Korkularımız yatıştıracak ve bizi hidayetine ulaştıracak rahmetini istiyoruz. Dağınıklıklarımızı derleyip toplayacak, dargınlıklarımızı giderecek, hastalarımıza şifa verecek, amellerimizi ve vakitlerimizi tertemiz bir hale getirecek, bize doğruyu ilham edecek ve gösterecek bir rahmet istiyoruz. Allah’ım! Mahlûkattan müstağni olan varlığın, birliğin, tek ve benzersizliğin, aşikâr olan izzetin, çok geniş olan rahmetin hürmetine kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, kabirlerimizi, ruhlarımızı ve önümüzü nurlandır.
Allah’ım! İlmimizi, hilmimizi ve nurumuzu artır, bize hem zahir nimetlerini, hem batın nimetlerini ver Rabbiın. Allah’ım! Bana, uzun ömür, beden sıhhati, gönül selâmeti, güzel afiyet, geniş rızık, emniyet, boş vakit, zalimlerin elinden kurtuluş, insanlara ihtiyaçsızlık, ilimler ve marifetler ve özellikle Kur’ân-ı Kerim hakkında anlayış, imanın lezzeti, bütün hallerimi kaplayan bir afiyet, Peygamberim Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)e uymayı ve kıyamet gününe kadar O’nun dininde kalmayı nasip et. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi! Rahmetinle duamı kabul eyle Rabbim!