Mevlid Gecesinde Okunacak Türkçe Dua:“Son ilahi rahmeti bize gönderen, yüzümüzü Hazreti Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ile güldüren yüce Allah! Zât-ı uluhiyyetine hamdü senalar ediyor, Habibine salatü selam gönderiyoruz, Sen kabul eyle ya Rabbi!
Ey Rabbim! Sayısız nimetlerin içinde bulunuyor, gönlümüze koyduğun nurla Seni tanıyoruz, kalbimizi bu nurdan ayırma ya Rabbi!
Doğumu ile cihanı nura boğan, kâinata merhamet elini uzatan, Habibin aşkına, bize merhamet eyle Rabbi!
Doğar doğmaz ümmetim diye ağlayan, şefaatiyle bize cenneti sağlayan, Habibini vesile ediniyor, onun aşkına istiyoruz bizi affeyle ya Rabbi!
Bizi kabrin sıkmasından, Münker ve Nekir meleklerinin sualini cevapsız bırakmaktan koru ya Rabbi!
Ey Rabbim! Bu gece Sana yönelenler yöneldi. Kastedenler Seni aradı. İstekliler Senin lütuf ve iyiliğinin (kendilerine ulaşmasının) beklentisine girdi. Bu gece içinde Senin rahmet esintilerin, hediyelerin, bahşişlerin ve bağışların vardır ki, onları kullarından dilediklerine ihsan edersin. Kendilerine Senden ezelde haklarında iyi karar geçmemiş olan kimselerden de bu lütuflarını engellersin.

İşte ben, Senin lütuf ve iyiliğini bekleyen muhtaç kulunum. Ey benim Mevla’m! Eğer bu gece yaratıklarından birine lütufta bulunacaksan ve tecellinden tekrar tekrar gelen bir ikramla herhangi bir kuluna cömert davranacaksan, Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ve Ehli Beyt’ine salât eyle, zenginliğin ve ihsanınla, bana cömertçe bağışlar ihsan eyle. Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ve Ehli Beyti hürmetine beni her türlü kötülükten muhafaza eyle! Senden gaflet ve dalgınlık halinde beni yakalama, işlerimin sonlarını pişmanlık kılma.
Benden razı ol, çünkü Senin mağfiretin, günah işleyerek kendine zulmedenlerdir. Ben de, o zalimlerdenim.
Allah’ım! Sana zarar vermeyecek şeyleri (günahlarımı) benim için bağışla. Sana fayda vermeyecek sevapları, bana ver. Şüphesiz ki Sen, rahmeti geniş ve hikmetli eşsiz olansın. Öyleyse bana genişlik, rahatlık, sükûnet, emniyet, sıhhat, şükür, takva, sabır, Sana ve dostlarına karşı samimiyet ihsan eyle!
Bana zorlukla birlikte kolaylık bahşeyle! Bu duayı aileme, çocuklarıma, kardeşlerime ve bütün Müslümanları içine almanı istiyorum, Sen kabul eyle Allah’ım!
Rahmetinle duamı kabul eyle, ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah’ım!