Namazdan Sonra Okunan Türkçe Dua...
*Yâ rabbel-âlemîn! Sana hamdolsun. Resülüne âl ve eshabına salatü selam olsun.
Ya rabbi namazlarımızı ve diğer ibadetlerimizi kabul eyle Bizleri din’den îmân’dan kur'an’dan ayırma, kendine kul rasûlüne ümmet eyle, Görünür -görünmez belâlardan, musibetlerden, insü cinnin tasallutundan, şeytan şerrinden, düşman şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerrinden, semâvât ve arz felâketlerinden, zelzele, yangın gibi afetlerden, trafik kazalarından, çaresi bulunmayan hastalıklardan cümlemizi muhafaza eyle yâ rabbi.

*Yâ rabbi! Bizlere, çoluk çocuğumuza, aile fertlerimize İslam şüru, kur’an şüru, ibâdet aşkı ver, dinimizi hakkıyla yaşamayı bizlere nasip eyle. Nefsimizi ve neslimizi iyilerden eyle, dîn ve iman üzere yaşamayı, dîn ve iman üzere ahirete göç etmeyi cümlemize nasip eyle, kazançlarımıza bereket ihsan eyle, ticaretlerimizi ticareten len tebûr sırrına mazhar eyle ya rabbi.
*Ya rabbi, yüce peygamberimizin şefâti uzmâsına bizleri nail eyle, sırat köprüsünü şimşek gibi geçerek cennette cemâlüllâha ermeyi nasip eyle ya rabbi.
* Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasûlallâh
* Essalâtü vesselâmü aleyke yâ habîbellâh
*Essalâtü vesselâmü aleyke yâ seyyidel-evvelîne vel-âhırîn
vel-hamdü lillâhi rabbil-âlemîn - ELFÂTÎHA