Bediüzzaman Duası Türkçe,okunuşu kenzül forumda buyrun;
Allahım! Sen benim Rabbim, Hâlikım ve İlahım olduktan sonra, iki dünya hayatını kaybetsem de, bütün dünya bana düşman olsa da önem vermem. Çünkü ben Senin mahlukun ve masnuunum. Sonsuz günahlarımla ve insanı mükerrem kılan sair değerlerden uzaklığımla birlikte Senin ile bir intisab cihetim var.

İşte senin böyle bir mahlukunun lisaniyle yalvarıp yakarıyorum; ey Hâlikım, ey Rabbim, ey Razıkım, ey Malikim, ey Musavvirim!

Allahım! Güzel isimlerinin, ism-i azamın, Furkan-ı Hakimin, Habib-i Ekremin, kelâm-ı kadimin, arş-ı azamın, bir milyon kere “kul hüvellahu ehad”ın hürmetine bana merhamet eyle ya Allah, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan! Beni bağışla ey Gaffar, Settar, Tevvab ve Vehhab olan Allahım! Beni affet ey Vedud, Rauf, Afuv ve Gafur olan Rabbim! Bana rahmetinle lutfeyle ey Latif, Habir, Semi ve Basir olan Allahım! Günahlarımı affet ey Halim, Alim, Kerim ve Rahim olan Allahım! Bizleri doğru olan yola ilet ya Rab, ya Samed, ya Hâdi. Fazl ve kereminle bana ihsanda bulun ya Bedi, ya Baki, ya Adl, ya Hû! Kalbimi ve kabrimi iman ve Kur'an nuruyla canlandır ya Nur, ya Hak, ya Hayy, ya Kayyum. Ey mülkün sahibi, ey celâl ve kerem sahibi, ey Evvel ve Âhir olan, ey Zâhir ve Bâtın olan, ey Kavi ve Kadir olan! Ey Mevlâm, ey Gafur, ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım!
Kur'an'daki ism-i âzam ve kâinat kitabındaki büyük sırrın olan Muhammed aleyhissalâtu vesselâm hürmetine bu güzel isimlerinden kalbime, bedenime ve ruhuma ism-i azamın nurlarını saçacak bir pencere aç! Bu sahife kabrimin tavanı olsun ve bu isimler de ruhuma hakikat güneşinin ışınlarını saçacak pencereler olsun!

İlâhi! Kıyamete kadar bu isimlerle dua edecek ebedi bir dilimin olmasını temenni ediyorum. Dolayısıyla, benden sonra şu baki nakışları, geçici olan dilime bedel kabul eyle.

Allahım! Efendimiz olan Muhammed'e salât ve selâm eyle. O salâtla bizi tüm korkulardan ve afetlerden kurtar; bütün günahlarımızdan temizle, bütün günahlarımızı ve hatalarımızı bağışla, tüm ihtiyaçlarımızı onunla gider. Ey bütün dualara cevap veren Allahım! Ben yaşadığım sürece ve öldükten sonra da her anda bana onun kat katını ver. Bir milyon salât ve selâm ve bunun iki katı ve onun da kat katı efendimiz Muhammed'e, âline, ashabına, ensarına ve etbaına olsun. Bu salavatların her birini, hayatım boyunca işlemiş olduğum günahlarım sayısınca çoğalt. O salâtların her biri vasıtasıyla günahlarımı bağışla, merhamette bulun. Bana rahmetinle muamele et, ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım!