Türkçe Tövbe Duası kenzül forumda,buyurun değerli üyelerimiz işte bu güzel faydalı duamız;

Senin azabından çok rahmetine; korkundan çok şefkatine muhtacım. Ve
şunu da bütün kalbimle biliyorum ki; Sen istersen severim, sen sevdirirsen
severim! Fakat Sen sevmezsen, sevdirmezsen ben sevemem, hissedemem.
"Kulum bana bir adım yaklaşırsa, ben ona koşarak gelirim" buyuruyorsun.
Ya Rabbi, bana yardımcı ol, Sana doğru bir adım olsun atayım. Ki, o benim
vuslatım olsun. Beni o vuslata kavuşturmadan yanına alma Allâh'ım!...
Her hareketimiz, yalnız sana olan muhabbetimizden kaynaklansın. Öyle bir
muhabbet ki hep coşsun, coşsun hiç durmasın. Ve Sensiz bir anımız geçmesin,
Allâh'ım.
Verdiğin nimetin şükrünü yerine getirebilenlerden eyle, nankörlerin
listesinde ismimiz bile geçmesin Allâh'ım. Benim kalbimi, dilimi ve bütün
amellerimi rızandan ayırma. Bize daima râzı olacağın amelleri işlemeyi nasip
eyle!..
Ya Rabbi, Senden isteyeceğimiz şeyleri de bilemiyoruz. Eksiklerimizi,
noksanlarımızı, hatalarımızı ört, Sen rahmet ve mağfiretinle onları hayra
tebdil eyle.
Şu güzel bahar günü, ağaçlardaki tomurcuklar, dallardaki çiçekler nasıl
açmışsa, Sen de yalnız kalbimizde sevgi çiçeklerini açtır.
Gönlümüzde ise iki cihan güneşimiz habibinin ve bütün sevdiklerinin
muhabbet goncaları açsın!..
Gönlümüzü, gülümüzü soldurma Allâh'ım!
Hazan gelmesin, yaprakları dökülüp boyunları bükülmesin, daima canlı ve
taze kalsın. Ve öyle bir rayiha yayılsın ki içimize, onu her zerremizde
hissedelim, bütün nefeslerimizle...
Ya Rabbi, Sen affedicisin, afvı seversin, biz günahkar kullarını da
affet.
Biz senden gelecek her hayra muhtacız Allâh'ım.
Bir yavru annesine ne kadar dil döker, yalvarır, naz yaparsa; annesi de o
kadar sevinir!.. Kırgınsa bile alır bağrına basar, "Yavrum!.." der.
Çok iyi biliriz ki, Rabbim, annelerin sevgi ve şefkatinin kaynağı da
sensin!.. Ve Sen bütün annelerin merhametinden daha fazla merhamete
sahipsin!.. O halde bu aciz, zayıf, gönlü kırık, ve günahkâr kullarını da
Afv et, Allah'ım.. Bizlere acı, günahımızı yüzümüze vurma!
"Ben, yüzlerini görmediğim kardeşlerimi çok özledim" buyuran Rasûlümüze
layık kardeş ve ümmet eyle, Allâh'ım.
Bizleri öğrendiklerimizle amel eden, senin yolunda canını, her şeyini
feda eden Mus'ablar, Rumeysalar, Enesler, Âişeler, Fâtımalar, Sümeyyelerden
eyle!..
Senden gelecek her türlü hayra muhtacız Allâh'ım…
Kara yüze ak desem, beni benden al desem; Rahmetinle sar desem, sarar
mısın? Allâh'ım