Yemek Hususunda Dikkati Çekmiştir:
“Kişi az yediği zaman, içi (sıhhat, ibadet, neşe, istek gibi) nurla doludur.”
(Deylemi: Ebi Hureyre) “Sadakanın en faziletlisi aç bir karın doyurmaktır. ”
(Beyhaki: Enes’den “r.a.”) “Yeme ue içmelerde mide şişirmekten sakınınız. Bu fazla yiyiş ue içiş vücudun fesadına, (türlü hastalıklara yakalanmasına ue) namaza karşı ağırlık ue isteksizliğe
sebep olur. Bunlarda (yemede ve içmede) itidale riayet ediniz. Çünkü bu vücuda daha faydalı ve israftan fazla uzaktır. ”
(Buhari)
“İki kişilik yemek üç kişiye ve üç kişilik yemek, dört kişiye kâfidir. ”
(Buhari, Müslim: Ebi Hureyre’den “r.a.”)
“İsraf ve kibir yapmaksızın ye, iç, giy ve sadaka
ver. ”
(İmam Ahmed)