Ben Rip Van Winkle konularım bundan sonra lahutii.com sitesinden yayınlanacaktır.Diğer site ile hiçbir bağlantım kalmamıştır.Herkese saygılarımı sunarım


Manyetik enerjilerin yoğun olarak çıktığı bölgelerin başında eller gelir. Yoğun bir konstrasyonla ellerimizden çıkan bu manyetik en
Manyetik enerjilerin yoğun olarak çıktığı bölgelerin başında eller gelir. Yoğun bir konstrasyonla ellerimizden çıkan bu manyetik enerjilerimizi daha da arttırabiliriz. Bunun hissedilişi bir sıcaklık duygusunun ellerinizi kaplamasıyla olur. Bunu siz hissettiğiniz gibi elinizi dokundurduğunuz kişi de hisseder. Bu sıcaklık hayali bir sıcaklık değildir. Gerçek anlamda fiziki bir sıcaklıktır.

Tüm eski tarihi kayıtların insanların ellerinde bulunan bir güçten bahseder.
İşte bunlardan bir kaç örnek : VI yy. Ünlü hekimi Elexander da Tralles bazi olaylarda hastaların imajinasyonunun oynadığı rolün önrminden bahseder. Hekimdeki büyük irade gücünün hastlar üzerindeki etkilerini anlatır.

...
Manyetik Enerji

Tüm vücudumuzdan yayılan mayetik bir enerji vardır. Bilim bu manyetik enerjinin varlığından hiç bir zaman kuşku duymadı ancak bu manyetik enerjinin kökeni ve ilk nedeni üzeriinde uzun süre araştırmalar yaptılar.

Aslında bu tartışma yeni değildi. 1700 lü yılların sonuna doğru bu konuda iki farklı görüş vardı. Bunlardan bir tanesi manyetik enerjinin hareketten kaynaklandığını aşkın bir tarafinın olmadığını ve temelinin karmaşık bir enerji olduğunu ileri sürüyordu.
Diğer bir görüş ise manyetik enerjinin fiziksel bir tarafı olmadığını ve tamamen ruhsal enerji ile ilgili olduğunu iddia ediyordu.

1800 lü yıllarda ilk kez Du Potet manyetik enerjinin ortaya çıkmasını hem fiziksel hem de ruhsal enerjilerin sonucu olabileceğini ileri sürdü. Bu büyük bir adımdı. Kendisinden sonra gelenlerin bir kısmı yine de ikna olmadıları. Ancak Du Potet in ilk kez telafuz ettiği gerçekler üzerinde aynı fikri olanların sayısıda artmaya başladı.

Günümüzde en son elde edilen bilgiler manyetizme önemli açıklamalar getirmiştir.

Manyetizm köken itibariyle ruhsal bir enerjiden kanaklandığı artık biliniyor. Ancak şurası da kesin olarak ortaya çıkmıştır ki manyetik enerji bizzat ruhun enerjisi demek değildir. Tek cümleyle tanımını yapmak gerekirse ruhsal enerjinin fiziy bedenine bağlanmasından kaynaklanan psişik kökenli bir fiziksel ışımadır. Bu açıdan konuya yaklaşıldığında manyetik enerjinin fiziksel bir enerji olduğun kabul edilebilinir.

Manyetik enerji herkesde vardır. Ancak herkes bu manyetik enerjilerini konsatre ederek belli bir noktaya yönlendirmeyi bilemediği için bu enerjisini çoğunlukla bilinçli olarak kullanamaz. Nasıl ki ışık bir büyüteç aracılığıyla belli bir noktaya tolanabilirse manyetik enerji de belirli metotlarla belli bir noktaya toplanabilir ya da yönlendirilebilinir. Bunun için ilk temel şart istek ve konsantrasyondur.
Günümüze kadar sürdürülen çalışmalar artık manytik enerjiniz fiziksel yasalarını bile ortaya çıkarmıştır.

Manyetizmmin Fiziksel Yasaları

İnsan manyetizmi ısı ışık elektirik gibi enerjilere çok benzer. Özellikle de mıknatısa. Elektirik yasaları ile manyatizm yasaları arasında hemen hemen aynılılık vardır. İnsan bedeninin mıknatısa benzer özellikleri kapsadığı bilinmektedir. Örneğin: insan bedeni mıknatıtaki gib + ve – kutuplaşmalar gösterir. Şimdi bedenimizde ki bu kutuplaşmaları görelim. Bunlar bilinmeden bilinmeden sağlıklı bir manyetik enerji çalışması yapılamaz.

İnsan vücudunun hangi bölgeleri pozitif hangi bölgeleri negatif kutupsallaşma içindedir ?
Vücudumuzun sağ tarafı pozitif sol tarafi negatiftir. Alın boyun gögüs mide ve karın pozitif bunların tam arkası yani başınızın arkası enseniz sırtınız beliniz ve kuyruk sokumunuza kadar olan bölgeniz negatiftir.

Başınızın tepe kısmı ile bacaklarınızın arası nötrdür.

Solaklarda ise kutuplaşma tam tersidir. Her iki elini kullananlarda ise kutupsallaşma sabit değildir.
Manyetik enerjiler farklı kutupsallık özellikleriyle organizme içinde dengeye getirici bir güç olark çalışırlar.
Aynı isimli kutuplar birbirini iter. Zıt isimli kutuplar birbirini çeker.

Elektirik ve mıknatısta olan bu durum insan bedeninde ki manyetik enerjilerde de aynıdır. Hassasiyeti gelişmiş bir kişinin alnına + sağ elinizi koyarsanız derhal bir itme hissi duyacaksınız. Buna karşılık ensesine – yine sağ elinizi + koyduğunuzda çekilme hissiyle karşılaşır.

Bu metotla organik aktivitede hızlanmaya yada yavaşlamanın meydana getirilmesi yani uyartmaya ya da sakinleştirmek mümkün olabilmektedir. İşte bu manyatizmin temel çalışma kurallarının temelidir. Yani aynı isimli ++,-- kutuplar uyartıcı; zıt isimliler +- sakinleştirici bir etki yaparlar.

Sakinleştirme Etkisi (+ - )

Ağrıların giderilmesinde kullanılır. Ağrısı ve ıstırabı olan bir hastanın ayak ucuna geçilir. Bakışlar gögüs ve mide boşluğu üzerine yönlendirilirken : sağ el hastanın sol bacağına, sol elde hastanın sağ bacağına gelecek şekilde eller bacaklar üzerine yavaşca dokundurulur.

Siz de bunu deneye bilirsiniz. Bunu yaparken tüm manyetik enerjinizin gözleriniz ve ellerinizden hastaya gitmesini isteyin. Buna konsatre olun. İstemekten başka birşey yapmanız gereken hiç birşey yoktur. Bu şekilde yapılan manyatizmin çok büyük bir sakinleştirici etkisi vardır.

10 ile 30 dakika arasında değişen bir zaman sürecinde, hastanın ateşi hissedilir derecede düşer, ıstıraplı hal geçer. Ağrılar diner. Hasta derin bir rahatlığa gömülür.

Eğer ağrı vücudun belli bir bölgesindeyse hastanın yanına geçilir. Ağrıyan bölgenin hangi kutupsallıkta olduğuna bakılır. Ona göre sol yada sağ el ağrıyan bölgeye konulur. Baş ağrısı için sol elin hastanın alnına, sağ elin ise ensesine konulması çok sakinleştirici ve ağrıyı kısa sürede geçirici bir etkisi vardır.

Uyartma Etkisi (++) (--)

Canlılık kazandırır, hareket getirir, uyuşukluk ve yorgunluk hissini ortadan kaldırır, tansiyonu yükseltir, zihni aktiviteyi arttırır, organizmanın kendisini yenilemesine imkan sağlar.

Bunların olabilmesi için aynı isimli kutupların bir araya getirilmesi gerekir.

Örneğin sağ elinizi karşınızdakinin ğögsüne ya da midesine, sol elinizi de sırtına koyarak bu etkiyi sağlayabilirsiniz...

Ben Rip Van Winkle konularım bundan sonra lahutii.com sitesinden yayınlanacaktır.Diğer site ile hiçbir bağlantım kalmamıştır.Herkese saygılarımı sunarımErgun Candan
Ruhsal Güçleri Geliştirme Teknikleri
erjilerimizi daha da arttırabiliriz. Bunun hissedilişi bir sıcaklık duygusunun ellerinizi kaplamasıyla olur. Bunu siz hissettiğiniz gibi elinizi dokundurduğunuz kişi de hisseder. Bu sıcaklık hayali bir sıcaklık değildir. Gerçek anlamda fiziki bir sıcaklıktır.

Tüm eski tarihi kayıtların insanların ellerinde bulunan bir güçten bahseder.
İşte bunlardan bir kaç örnek : VI yy. Ünlü hekimi Elexander da Tralles bazi olaylarda hastaların imajinasyonunun oynadığı rolün önrminden bahseder. Hekimdeki büyük irade gücünün hastlar üzerindeki etkilerini anlatır.

...
Manyetik Enerji

Tüm vücudumuzdan yayılan mayetik bir enerji vardır. Bilim bu manyetik enerjinin varlığından hiç bir zaman kuşku duymadı ancak bu manyetik enerjinin kökeni ve ilk nedeni üzeriinde uzun süre araştırmalar yaptılar.

Aslında bu tartışma yeni değildi. 1700 lü yılların sonuna doğru bu konuda iki farklı görüş vardı. Bunlardan bir tanesi manyetik enerjinin hareketten kaynaklandığını aşkın bir tarafinın olmadığını ve temelinin karmaşık bir enerji olduğunu ileri sürüyordu.
Diğer bir görüş ise manyetik enerjinin fiziksel bir tarafı olmadığını ve tamamen ruhsal enerji ile ilgili olduğunu iddia ediyordu.

1800 lü yıllarda ilk kez Du Potet manyetik enerjinin ortaya çıkmasını hem fiziksel hem de ruhsal enerjilerin sonucu olabileceğini ileri sürdü. Bu büyük bir adımdı. Kendisinden sonra gelenlerin bir kısmı yine de ikna olmadıları. Ancak Du Potet in ilk kez telafuz ettiği gerçekler üzerinde aynı fikri olanların sayısıda artmaya başladı.

Günümüzde en son elde edilen bilgiler manyetizme önemli açıklamalar getirmiştir.

Manyetizm köken itibariyle ruhsal bir enerjiden kanaklandığı artık biliniyor. Ancak şurası da kesin olarak ortaya çıkmıştır ki manyetik enerji bizzat ruhun enerjisi demek değildir. Tek cümleyle tanımını yapmak gerekirse ruhsal enerjinin fiziy bedenine bağlanmasından kaynaklanan psişik kökenli bir fiziksel ışımadır. Bu açıdan konuya yaklaşıldığında manyetik enerjinin fiziksel bir enerji olduğun kabul edilebilinir.

Manyetik enerji herkesde vardır. Ancak herkes bu manyetik enerjilerini konsatre ederek belli bir noktaya yönlendirmeyi bilemediği için bu enerjisini çoğunlukla bilinçli olarak kullanamaz. Nasıl ki ışık bir büyüteç aracılığıyla belli bir noktaya tolanabilirse manyetik enerji de belirli metotlarla belli bir noktaya toplanabilir ya da yönlendirilebilinir. Bunun için ilk temel şart istek ve konsantrasyondur.
Günümüze kadar sürdürülen çalışmalar artık manytik enerjiniz fiziksel yasalarını bile ortaya çıkarmıştır.

Manyetizmmin Fiziksel Yasaları

İnsan manyetizmi ısı ışık elektirik gibi enerjilere çok benzer. Özellikle de mıknatısa. Elektirik yasaları ile manyatizm yasaları arasında hemen hemen aynılılık vardır. İnsan bedeninin mıknatısa benzer özellikleri kapsadığı bilinmektedir. Örneğin: insan bedeni mıknatıtaki gib + ve – kutuplaşmalar gösterir. Şimdi bedenimizde ki bu kutuplaşmaları görelim. Bunlar bilinmeden bilinmeden sağlıklı bir manyetik enerji çalışması yapılamaz.

İnsan vücudunun hangi bölgeleri pozitif hangi bölgeleri negatif kutupsallaşma içindedir ?
Vücudumuzun sağ tarafı pozitif sol tarafi negatiftir. Alın boyun gögüs mide ve karın pozitif bunların tam arkası yani başınızın arkası enseniz sırtınız beliniz ve kuyruk sokumunuza kadar olan bölgeniz negatiftir.

Başınızın tepe kısmı ile bacaklarınızın arası nötrdür.

Solaklarda ise kutuplaşma tam tersidir. Her iki elini kullananlarda ise kutupsallaşma sabit değildir.
Manyetik enerjiler farklı kutupsallık özellikleriyle organizme içinde dengeye getirici bir güç olark çalışırlar.
Aynı isimli kutuplar birbirini iter. Zıt isimli kutuplar birbirini çeker.


Elektirik ve mıknatısta olan bu durum insan bedeninde ki manyetik enerjilerde de aynıdır. Hassasiyeti gelişmiş bir kişinin alnına + sağ elinizi koyarsanız derhal bir itme hissi duyacaksınız. Buna karşılık ensesine – yine sağ elinizi + koyduğunuzda çekilme hissiyle karşılaşır.


Bu metotla organik aktivitede hızlanmaya yada yavaşlamanın meydana getirilmesi yani uyartmaya ya da sakinleştirmek mümkün olabilmektedir. İşte bu manyatizmin temel çalışma kurallarının temelidir. Yani aynı isimli ++,-- kutuplar uyartıcı; zıt isimliler +- sakinleştirici bir etki yaparlar.


Sakinleştirme Etkisi (+ - )


Ağrıların giderilmesinde kullanılır. Ağrısı ve ıstırabı olan bir hastanın ayak ucuna geçilir. Bakışlar gögüs ve mide boşluğu üzerine yönlendirilirken : sağ el hastanın sol bacağına, sol elde hastanın sağ bacağına gelecek şekilde eller bacaklar üzerine yavaşca dokundurulur.


Siz de bunu deneye bilirsiniz. Bunu yaparken tüm manyetik enerjinizin gözleriniz ve ellerinizden hastaya gitmesini isteyin. Buna konsatre olun. İstemekten başka birşey yapmanız gereken hiç birşey yoktur. Bu şekilde yapılan manyatizmin çok büyük bir sakinleştirici etkisi vardır.


10 ile 30 dakika arasında değişen bir zaman sürecinde, hastanın ateşi hissedilir derecede düşer, ıstıraplı hal geçer. Ağrılar diner. Hasta derin bir rahatlığa gömülür.


Eğer ağrı vücudun belli bir bölgesindeyse hastanın yanına geçilir. Ağrıyan bölgenin hangi kutupsallıkta olduğuna bakılır. Ona göre sol yada sağ el ağrıyan bölgeye konulur. Baş ağrısı için sol elin hastanın alnına, sağ elin ise ensesine konulması çok sakinleştirici ve ağrıyı kısa sürede geçirici bir etkisi vardır.


Uyartma Etkisi (++) (--)


Canlılık kazandırır, hareket getirir, uyuşukluk ve yorgunluk hissini ortadan kaldırır, tansiyonu yükseltir, zihni aktiviteyi arttırır, organizmanın kendisini yenilemesine imkan sağlar.


Bunların olabilmesi için aynı isimli kutupların bir araya getirilmesi gerekir.


Örneğin sağ elinizi karşınızdakinin ğögsüne ya da midesine, sol elinizi de sırtına koyarak bu etkiyi sağlayabilirsiniz...
Ergun Candan
Ruhsal Güçleri Geliştirme Teknikleri