♦ Evcil Hayvanların Zekâtı:
Evcil hayvanlar: Koyun, keçi, sığır, at ve deve olmak üzere 5 cinstir. Bunlardan sütleri alınmak veya üretilip çoğaltılmak niyeti ile beslenen ve senenin yarısından fazlasını mer’alarda ve kırlarda otlamak suretiyle geçiren hayvanlara saime denir.
Saime hayvanlar aşağıda gösterileceği şekilde zekâta tâbidirier: