♦ Develerde zekât:
Develerde zekât nisabı 5’te 1’dir.
5 taneden az olan develerde zekât yoktuYv
5 adet saime devenin zekâtı, üzerinden bir yıl geçince, 9 tane deveye kadar, orta halli bir koyundur.
Deve sayısı arttıkça zekâtı verilecek hayvan sayısı da artar.
10 devede iki koyun zekât verilir.
Tek hörgüçlü deve ile çift hörgüçlü deve arasında zekât bakımından fark yoktur.