♦ Diğer hayvanların zekatı:
Ticaret için olmadıkça katır ve eşeklerin de zekâtı yoktur. Ticaret için alınıp satılan köpek, kuş ve benzeri hayvanlar da, ticaret eşyası gibi, kıymetleri üzerinden zekâta tâbidirler. Kıymetlerinin 40’ta biri zekât olarak verilir.