776. Zekat verirken layık olanı araştırmak gerekir mi?
• Bir kimse zekat vereceği kimsenin, zekat almaya müstehak olup olmadığını araştırması gerekir. Zira araştırmadan verdiği kimsenin zekata müstehak olmadığı daha sonra anlaşılırsa yeniden vermesi gerekir.